Potrivit unui anunţ publicat pe SEAP, valoarea contractului pentru varianta de ocolire a municipiului Suceava este estimată la 20 milioane euro, fără TVA. „În conformitate cu caietul de sarcini şi Propunerea Tehnica – Achiziţia este necesară pentru buna desfăşurare: Realizarea restului rămas de executat şi finalizarea obiectivului va conduce la darea în functiune integrală a celor 12,4 km de drum ce asigură scoaterea traficului greu şi de tranzit din municipiul Suceava asigurând fluenţa traficului şi reducerea timpilor de parcurs, dat fiind ca în municipul Suceava converg 4 drumuri naţionale: DN2, DN 29, DN 17, DN 29A”, conform anunţului de licitaţie.
Nu se va organiza o licitaţie electronică, termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 25 aprilie, iar data limită de evaluare a ofertelor este 08 iunie.